12 lipca godz.17.00- ” Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej” w Łobzie

DJwnmB9W4AAAszP

12 lipca 2018 roku będziemy po raz pierwszy obchodzić Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej, który będzie świętem państwowym. O ustanowienie tego święta zabiegało Polskie Stronnictwo Ludowe. Ludowcy z Pomorza Zachodniego tego dnia spotkają się przy Obelisk Witosa na Rondzie im. Wincentego Witosa w Łobzie o godz.17.00. Serdecznie wszystkich zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu.

Dzień ten został ustanowiony w hołdzie mieszkańcom polskich wsi za ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej – za pomoc udzielaną uciekinierom, osobom ukrywającym się przed prześladowaniami i wysiedlanym, walkę w oddziałach partyzanckich, za żywienie mieszkańców miast i żołnierzy podziemnego państwa polskiego oraz z szacunkiem dla ogromu ofiar poniesionych przez mieszkańców wsi – rozstrzeliwanych, wyrzucanych z domostw, pozbawianych dobytku, wywożonych do sowieckich łagrów i niemieckich obozów koncentracyjnych oraz na przymusowe roboty”.

Znalezione obrazy dla zapytania Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej