Emerytura bez podatku, przyjdź i podpisz.

38260548_860010107539469_1268328890758070272_n

Seniorzy w czasie całego okresu aktywności zawodowej opłacali podatki i składki ubezpieczeniowe. Niemoralnym jest ponowne pobieranie od nich danin. Dla zapewnienia seniorom godnych warunków życia zwolnimy emerytury z podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Umożliwi to wzrost emerytur o około 25%, co w istotny sposób poprawi sytuację materialną seniorów.

38260548_860010107539469_1268328890758070272_n