I Ogólnopolskie Spotkanie Kobiet. „Rzeczpospolita jest Kobietą”

Ruch ludowy u zarania tworzyły również kobiety. Bez Was nie ma przyszłości – takimi słowami przywitał ponad pół tysiąca pań na I Ogólnopolskim Spotkaniu Kobiet Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL. W Sejmie odbyła się konferencja PSL „Rzeczpospolita jest Kobietą”.

Ponad pół tysiąca pań wzięło udział w zorganizowanym w Sejmie przez ludowców I Ogólnopolskim Spotkaniu Kobiet. Pod hasłem „Rzeczpospolita jest kobietą” działaczki ruchu ludowego rozmawiały m.in. o poszanowaniu praw kobiet, o podejmowanych działaniach i wspieraniu i integracji środowiska kobiecego.

Panie dyskutowały także o tym, czy jest łatwo pogodzić życie osobiste z zawodowym i polityką. Obecny na konferencji lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz przypomniał także olbrzymi wkład w współtworzenie polskiego ruchu ludowego. – Ruch Ludowy u zarania tworzyły również kobiety. Bez Was nie ma przyszłości – stwierdził Kosiniak-Kamysz.

Niezłomne kobiety ruchu ludowego

To głownie panie, działaczki ruchu ludowego prowadziły działalność oświatowo-wychowawczą, samokształceniową i samopomocową. Działaczki organizowały biblioteki wiejskie, kursy korespondencyjne, szkoliły się jako wychowawczynie dziecińców wiejskich, zdobywały doświadczenie i wspomagały w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Kobiety pełniły także pełniły szereg ważnych funkcji w konspiracji, podczas II wojny światowej pod nazwą Ludowy Związek Kobiet, liczący ok. 20 tys. osób. Z jego szeregów rekrutowały się działaczki Zielonego Krzyża, niosącego pomoc sanitarną żołnierzom Batalionów Chłopskich oraz prześladowanym przez okupanta. Wiele z nich zapłaciło najwyższą cenę.

Medal im. Zofii Solarzowej

Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego zapowiedział, że na najbliższym posiedzeniu Rady Naczelnej PSL złoży wniosek o ustanowienie Medalu im. Zofii Solarzowej dla zasłużonych działaczek ruchu ludowego.

Zofia Solarz, pseudonim „Chrzestna” była wybitną i zasłużoną działaczką ruchu ludowego – pedagog, instruktor teatralny, organizatorka uniwersytetów ludowych, działaczka harcerstwa i ruchu ludowego. Urodzona 8 lutego 1902 w Odessie jako Zofia Michałowska, zmarła 22 stycznia 1988 w Warszawie.

Scroll to Top