Nowy Zielony Ład – Rodzina

Rodzina

Chcemy polskim rodzinom dawać poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji, rozwiązywać realne problemy, zachęcać do aktywności. Tylko wtedy Polacy będą chcieli zakładać rodziny tu w Polsce, a nie na emigracji.

Program Godzina dla Rodziny

Polacy należą do najwięcej pracujących narodów w Europie. Najmocniej uderza to w najmłodszych. Zmienimy to! Skrócimy o godzinę czas pracy rodzicom dzieci do 10. roku życia. Zyskają na tym wszyscy – najmłodsi, rodzice i ich pracodawcy.

Darmowa komunikacja

Naszym celem jest bezpłatna komunikacja publiczna dla wszystkich dzieci, niezależenie od dochodu ich rodziców. Nie tylko w metropoliach, ale we wszystkich polskich miastach, miasteczkach i wsiach.

M@M@ i T@T@

Umożliwimy rodzicom łączenie pracy z opieką nad dzieckiem. Prawnie zagwarantujemy pracę na pół etatu po urlopie rodzicielskim przez 24 miesiące. Przez ten czas otrzymają dodatkowo 1 tys. zł miesięcznie.

Bezpłatne żłobki i kluby malucha

Pierwszym krokiem powinno być podwojenie liczby żłobków i klubów dziecięcych. Tak zrobimy. Ważne, by placówki stały się dostępne dla wszystkich rodziców. Dlatego zagwarantujemy 20 godzin tygodniowo darmowej opieki żłobkowej.

Zwolnienie rodziców z opłat parkingowych

Postój w strefach płatnego parkowania powinien być darmowy dla rodzin z dziećmi. Nie może być tak, że rodzice odwożący dzieci do żłobków, przedszkoli czy szkół muszą każdego dnia płacić za 5-minutowy postój przed placówką.

Złotówka za Złotówkę w 500+

Deklarujemy utrzymanie świadczenia wychowawczego 500+. Przyjęte rozwiązania poprawimy wychodząc na przeciw społecznemu poczuciu sprawiedliwości poprzez zastosowanie zasady „złotówka za złotówkę”.

Niższy wiek emerytalny matek

Każda pracująca matka będzie mogła przechodzić na emeryturę o rok wcześniej za każde urodzone dziecko. Wychowanie co najmniej czwórki dzieci przez niepracującą matkę będzie uprawniać do emerytury na poziomie minimalnym.

Większa rodzina = mniejszy podatek

Przedmiotem opodatkowania będą łączne dochody rodziny plus wypłacone dochody na rzecz osób trzecich, związane z jej funkcjonowaniem (np. opiekunowie). Tak obliczona różnica będzie stanowić dochód, który podzielony przez liczbę członków rodziny – jednostek podatkowych – będzie przedmiotem opodatkowania.

Scroll to Top