Święto Ludowe

Święto Ludowe zawsze łączyło i nadal jednoczy naszą wielką rodzinę. Zgromadzeni pod zielonymi sztandarami niezmiennie dajemy świadectwo przywiązania do ludowego dziedzictwa, wierności ideałom i testamentowi naszych przodków.

Z okazji Święta Ludowego publikujemy list z podziękowaniami i życzeniami dla wszystkich ludowców od Prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Scroll to Top