Żegnamy Andrzeja Durkę wieloletniego Prezesa ZW PSL

Z głębokim żalem żegnamy Kol. Andrzeja Durkę, wieloletniego Prezesa ZW PSL w Szczecinie, wicewojewodę zachodniopomorskiego, wicemarszałka województwa, radnego sejmiku wojewódzkiego. Dziękujemy Co Andrzeju za Twoje szlachetne życie, za ofiarność, błyskotliwość, otwartość, życzliwość, z jakimi działałeś.

Andrzej Durka (1953-2021) wieloletni Prezes ZW PSL w Szczecinie, wicewojewoda zachodniopomorski (2001-2003), wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego (1998-2001), radny sejmiku województwa zachodniopomorskiego (2006-2010)

Andrzej Durka urodził się 15 marca 1953 roku w Kłodzinie niedaleko Przelewic w powiecie pyrzyckim. Już jako uczeń szkoły średniej dał się poznać jako aktywnym działacz społecznym. Po rozpoczęciu studiów wstąpił wpierw do Związku Młodzieży Wiejskiej, następnie Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego , by wreszcie uczestniczyć w kongresie zjednoczeniowym, na mocy ustaleń którego nie tylko zjednoczone zostały partie chłopskie ale powrócono do nazwy z okresu sprzed drugiej wojny światowej. Andrzej Durka pochodził z rodziny inteligenckiej, mieszkającej na wsi. Szkole podstawową ukończył w Przelewicach. Dalsze kroki w swojej edukacji skierował do Liceum Ogólnokształcące im. A. Zawadzkiego w Pyrzycach, po ukończeniu którego rozpoczął studia matematyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Pierwszą prace podjął jako nauczyciel w Szkole Podstawowej. Następnie w latach 1973-1977 studiował na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, uzyskując tytuł mgr filologii ze specjalizacją teatrologiczną. Był zaangażowany w organizacje wielu inicjatyw studenckich: imprez turystycznych, integracyjnych, kulturalnych organizował radio studenckie. Po uzyskaniu dyplomu podjął prace w Domu Kultury „Słowianin” jako instruktor kulturalno-oświatowy, następnie kierownik działu artystyczno-imprezowego wykazując pomysłowość i zaangażowanie , m. in. inicjując Biesiady literackie. W tym czasie także pracował jako nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Zawodowych w Szczecinie.

Od 1968r aktywnie działał w Związku Młodzieży Wiejskiej w Przelewicach, a następnie współorganizował struktury ZMW Szczecinie, pełnił funkcje Vice Przewodniczącego. W latach 1979-1989 działał w Zjednoczonym Stronnictwie Ludowym gdzie od 1985 r. Pełnił funkcję sekretarz Komitetu ZSL w Szczecinie. W 1990 roku podczas zjazdu wojewódzkiego został wybrany Prezesem Zarządu Wojewódzkiego PSL, którym przewodził przez 3 kolejne kadencje. Działał także w strukturach krajowych Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL w Warszawie, Przewodniczył Sądowi Koleżeńskiemu. W wyborach samorządowych dwukrotnie uzyskiwał mandat radnego wojewódzkiego. W latach 1999-2001 był wicemarszałkiem województwa zachodniopomorskiego, a od 2001 do 2003 pastowała funkcję wicewojewody. Następnie został powołany jako pełnomocnik prezydenta ds. kontaktów z gminami w ramach nowo tworzonego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego przy urzędzie Miasta Szczecin, gdzie pracował piastując różne funkcje kierownicze aż do zasłużonej emerytury. Przez cały okres życia zawodowego, a także na emeryturze był aktywnym działaczem ruchu ludowego wielokrotnie z powodzeniem kandydował w wyborach samorządowych i parlamentarnych.

Nagradzany odznaczeniami państwowymi. W 1998 roku otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, odznaczony także medalem za zasługi dla ZWM oraz Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego.

.

Scroll to Top