Żegnamy Józefa Zbigniewa Woroszczaka

Wczoraj 3 listopada po długiej chorobie odszedł od nas, nasz nieodżałowany, przyjaciel, kolega Józef Zbigniew Woroszczak.

Urodził się 13 marca 1940 r. w Tłumaczu na dawnych kresach Rzeczpospolitej. Większość swojego życia poświęcił pracy jako lekarz weterynarii oraz swojej pasji sportowej, jaką było podnoszenie ciężarów. Jako utalentowany gryfiński ciężarowiec, kilkukrotnie brał udział w Mistrzostwach Polski w wadze muszej i koguciej. Był członkiem kadry narodowej. Swoją energię i ambicję wykorzystywał po zakończeniu kariery zawodowej jako trener podnoszenia ciężarów w LKS Piast Gryfino. Poświęcił się również pracy na rzecz społeczeństwa, w latach 1991-1993 był posłem na Sejm I kadencji, w pierwszych demokratycznych wyborach po II wojnie światowej. Na kartach historii parlamentaryzmu zapisał się jako osoba, która doprowadziła do utajnienia obrad Sejmu. W swoim życiu zasłużył się dla weterynarii oraz polskich rolników, których uważał za sól ziemi. W 1974 r. wstąpił do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, by móc pomóc rolnikom. W latach 1979-1980 pełnił funkcję przewodniczącego Związku Zawodowego Pracowników Weterynarii w Pyrzycach. W 1980 r. został wybrany na przewodniczącego NSZZ Solidarność w Powiatowym Zakładzie Weterynarii w Pyrzycach. W 1989 r. objął funkcję prezesa tymczasowego Zarządu Wojewódzkiego, a następnie w latach 1990-1997 zajmował stanowisko Prezesa Zarządu Wojewódzkiego PSL w Szczecinie. Od 1990 przez dwa lata zasiadał w Radzie Naczelnej. W 2003 r. został prezesem miejsko-gminnego zarządu PSL w Gryfinie, członkiem władz regionalnych i był wielokrotnym delegatem na kongresy PSL. Zapamiętamy Zbyszka. Bo tak prosił abyśmy się do niego zwracali, jako osobę o nieposzlakowanej kulturze osobistej, dobrego człowieka i niezwykle oddanego działacza ruchu ludowego. Zawsze kiedy rozmawialiśmy dobro Stronnictwa było jego troską i takiego zapamiętamy Cię Zbyszku. Będzie nam Cię bardzo brakowało.

Spoczywaj w pokoju.

Jarosław Rzepa

Prezes ZW PSL w Szczecinie.

.

Scroll to Top